is toegevoegd aan uw favorieten.

De Messias; heldendicht, in XX zangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIENDE GEZANG.

83

Griekfche wijsheid geheel afgemeeten ; hij bezat veele goederen op de aarde : echter drukten deze hem niet tot wellust, die niet tot verwaandheid neder. Waar hij ook henen trad , daar vloeide in de voetftappen van dien edelen de balfem van ftille verborgen milddaadigheid. Hij verkwikte de kranken ; hij kleedde de naakten ! Maar hij gaf nog wezenlijker gaaven, getrouwen raad aan den geest , nog kranker dan ooit het lighaam zijn kan ! Vollen troost aan die zielen , die zich in lichtbehoevenden twijfel wikkelden ! Hij bragt veelen van de half teruggekeerde Christenen naar den bloedenden Menfchenvriend , naar den hemel weder ! Niet alleen uit befcheidenheid , maar ook fcheen hij zelf uit nederigheid , niets van de wijsheid der aarde te weeten. Hij kende alleen Jefus , Jefus den Zonde, verzoener , den helper in leeven en dood ! Maar wanneer eene ingehouden droefgeestigheid wankelende broeders aandreef, om in het aardfche te wroeten ; dan vloeide de bron met onuitputbaare volheid, tot dat, ■p 2 door