Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. BOEK.

Mijn hart, dat gij verzaakte,

Mint ü, gelijk weleer, Hij, voor wien ge immer blaakte,

Mint niet zo trouw, zo te£r!

* *

Wilt gij de ruste vinden, Diè mij geheel ontvliedt,

o! Denk dan aan de linden, Die plaats der liefde, niet!

Vergeet die fchoone ftreeken, Waardoor we, zij' aan zij',

Vaak wandelden de beeken —

Vergeet die maar ook mij!

* *

't Geluk verzclle uw' dagen!

Mijn hart, dot om u lijdt, Gevoelt geen wéé, noch plaagen,

Als gij gelukkig zijt!....

* *

Maar ach uw beeld — Geliefde !

Vervolgt mij méér , dan ooit! — U, wie 'k noit bitter griefde,

V, V vergeet ik nooit!

B 3

Sluiten