Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Contr. van Beklemmt^te,en deszelfsOorsPronk. 143

den aankoop der beklemmingen tot nu toe, aan de Provincie niet boven haar eerft ingeftelde huure betaeld hebben; en ten tweeden, zoo er voorbeelden zyn, dat beklemde mejeren boven de eerft ingeftelde huure verhoogd zyn geworden, zoo moet, mynsbedunkens, wel in acht genomen , en onderzocht worden , of de zulke ook by het contract van afkopen gebleven zyn , en wel ooit een beklemrecht hebben gehad , en indien zulks konde bewezen worden, waaran ik echter grootelyks twyfele, dan vermeene ik, .dat de Heeren Staaten zulks zekerlyk hebben gedaen tot compenferinge der gedaane remiffèn; by voorbeeld , als de beklemde mejeren by flegte tyden remis van enige jaaren huure van de Heeren Staaten hebben verzogt, en hetzelve geobtineert, onder conditie , dat zy by betere en florifanter tyden jets meer in huure zouden geven om het verleende remis daarmede te compenferen: of de mejeren konnen ook door haar fchuld, het zy door zuimachtigheid in het betaalen der huure , of door het misbruik der landen veroorzaakt hebben, dat het landgebruik aan haar konde opgezegt worden: ofzy konnen ook jets tegens het beklemrecht hebben begaan, door het niet betaalen der gefchenken, of door de overdragd van het landgebruik zonder confent en voorkennisfe der landeigenaeren, of jets anders, waardoor de Heeren Staaten recht hadden om de mejeren te konnen verdry ven, in welke gevallen dezelve liever de verhooginge aan de mejeren hebben willen opleggen, dan, haar recht, na de woorden van de wet, hier omtrent uittevoeren. Het is ten minften zeker, dat de Heeren Staaten geen recht hebben, of gehad hebben, om de beklemde mejeren zonder oorzaak boven

Sluiten