is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche blyspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DÉ PARTYZUGT. J9S

MAGDALENA, hem weg fioo■— tende.

Wyk Verraader! uit myn gezigt, Meineedige ! — Bedrieger!

FREDERIK,'»» de uiterfte ver-.

baazdng.

Hoe ? — droom ik ? — Magdalena!

MAGDALENA. Eervergeeten Schelm ! — lk zal my wreeken over uwe helfche verleiding! — Voor uw oogen zal

ik my wreeken! > en myn hand aan een van

deezen geeven !

JORIS SMEERBUIK, fchielyk toe-.

treedende.

A , a , a , aan, my ! a, aan my ! aan my ! M) Ik kik, ik mo, moet je, je hebben, hebben ! MALEACHIE STEKELBAARD, toelreedende.

Mejufvrouw Magdalena! Uw Voogd wil dat ik uw Man worde!

FREDERIK, tegen Stekelbaard en Smeerbuik.

Te rug fchelmen! Wat wilt gy ? «

MAGDALENA. Het zal u niet baaten, troüwlooze Frederik! Gy zult, —— wat zie ik !» ■ ö Hemel! — N 2 TWAALFjj