Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VERLIEFDE MEISJES,

belang, waar aan het onze verknogt is, juist en za. ter fe kunnen oordeelen! -

LEONORA.

Hm! hm!

ZWAARHOOFD. Welk een Zegen is het derhalven voor een Ge»eenebest, dat er zo veel'e verftandige en eerlyke Mannen gevonden worden, die , uit enkele liefde tot de waarheid, en uit zuivere zugt voor de algemeene goede zaak, zig verleedigen om Courante» te fchryven !

LEONORA, ter zyde. 's> Ik zal ftrak ook Couranten maaken! '*

ZWAARHOOFD. 't Is waar, dat men wel eens eenigekleinetegenItrydigheeden in de Couranten vind, doch dat is het

gebrekkige in de menschlyke Natuur! Hoe

veele regenftrydigheeden vinden wy daaglyks niet in ons zelve? De beste kan misleid worden! —_ Het is genoeg, dat onze meeste Courantiers zuivere Vaderlanders zyn, die voorbedagtlyk hunne Medevaderlanders niet misleiden zouden ! Zy komèn immers openlyk voor de belangen van Vryheid en Vaderland uit ? Zy

ftellen zig driemaal, of by geleegenhcid van eenNa-

CÖÜfc

Sluiten