is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands [...]. Door een genootschap te Groningen Pro excolendo iure patrio.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pag. 81.

Verhandeling

- OVER DE OUDE GRONINGER MUNt TEN; VOORNAMENTLYK DIE IN HET STADTS-BOEK VOORKOOMEN.

EERSTE AFDEELING.

$. 1.

jp1 TT [L-jk zal die onderzoek aan het oordeel JL ff^van U. M. H. overgeven , niet als ^t^Jf^een Stuk, waar door de zaak afgedaan is , maar als ene proeve , in welke van deze rheeilyke taak meer gezegd word, dan men tot dus verre gedaan heeft. Zy , die deze Zaak hebben ingezien, weeten, hoe bezwaarlyk hec ïs, er iets van te zeggen; ja dat men in de opdelving dezer beginfelen veel doet, wanneer men iets voortbrengt. De Heer Von Wicht (#) verklaarde, dat het veld hem te ruim was; en ik verklaare het zelve, met opzicht tot alle oude munF 2 ten,

ka-) Von Wicht. O, L. R. Lïb. 3. Cap. 63.