is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands [...]. Door een genootschap te Groningen Pro excolendo iure patrio.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0 NAAMLYST der nieuwe L E D E N van het BROUWERSGILD in 1430*. N° I P

Defe hebben die Brouwer gilde gewonnen met XIV Huttekens tegens Egbert Egbert jiberts foon the bfoeke, \ Hindrik de Make. '

Maes die hvr na o-hpfrhrpvpn (taon #.en* Klochgieter Ker(tekens foone. j Hindrik Kerftekin Kloek gieters foone

maes, ate nyr na gaejenreven Jlaeu. Hindrik Smit by heerftraete poorte. ! Drewes Kerffekin Klockghttrlfoon!'

. Egbert Drent de backer. I Joban lienama.

In den ter (ten. Johan Hetnens. BorgemXHooftm. Jacob de backer in oofier (Iraete. Herman van Lenst™,

TJ. , ., , „ J UJ^r ™n Noorèk- 1466. 1444. Hindrik Melys foon, Item Odekin JarKeS

Hindrik van der Haerdt. Reiner Germers foon. T™ Egbert Bitteken foone thoe Elerwolde. Coop van Aldcn.

Johan Swarte Berendes joon. Clauwes van den Eemfe. Ludeken Jobans foon die hoepenbinder. Johannes Nanninnh

Pyman Folkerdwgh. Hindrik Hoetmans foon. Geert Mteman. Jewert Smid. '

Johan Eilardes Konmges fwaeger. Johan Gheerdes foon. Hindrik Spekenbouwer* Harmen Krabbe de Peerd,>hn«„

Lubber Vlgers. Harmen Hindrikes foon. Willem Dreyer. Gofen van Duik. UL™0Ptr<

Hwdrtk Hoetman. Hindrik Vunker* Johan Poppens de hoepenbinder. Willem Sadelmaker Hooftm.

Harmen Lyfebet Nefes olde knecht van Remken Germers foon. Peter Simons foon geheetcn die roode Peter. Johan Gerrides van Hoeren.

Emrik. Geert Schreij. Willem Jooans foon van Stenvorden. Mefter Hinan van Eet

Johan Hugens. Luiken Johan Helprichs foon. Bruin Sadelmaker. Mattbias Stevens foon

Hindrik Ringlwolt. Hindrik Schreij. Wicher Huifinge. Bartholomeus de wyntapper

Johan ledmge. Helprich Johan Helprichs foon. Hindrik Bruens foon van Helpman. Hans die wyntapper vL HaRtn

Johan Potmaker. Hindrik Bergh. Lambert Hoepenbinder. Johan Wobkens Jöone '

Johan van Munfler. Hermen van Munfler anders ord. achter Jacob Knokenbouwer. Hindrik Hedingk

Symon ten Dyh. de clocke. johan vm Dunren. Hindrik Mudder die fchoemaker

Roelef Knokenbouwer. Geert van den Butze. Willem Ludekens foon by der Ae, de boe- Lubber Vallewater

Hindrik Grove. Lodewyk Ploernekm. ,454. Raadsb penbinder. Roelef Ludekens foone

Egbert Brant, Johan tlejjels foon, Gem mn Metelen. Albert die buter.

Harmen Schroder, of anders gebeeten die Joban Bergerdes foon. Peter Lambertus foone van Pelfe. Joban David.

weeldige. _ Clauwes Ghyners foon. jacoh pjaeben. Johan Wilbord.

Swarte Berent in Hoppers kelner. Plannen Volmers. Meerten Ha«ben. Gerken Vaneveld.

Geert Claesfoon die vijfeber in't Jadt. Harmen Bartoldes. . Claes Sibrandes. Johan Ludekins'.

Johan Geer loges foone ik hoepenbinder. Bernder Clinghamer. Gofen Stevens foon. Johan Clokfekin.

Hindrik Poethorfl. Harmen Leuwe 1491. Borgem. Egbert Ludeken Habens foon van Potter- Geert Joban Hoepenbinders foone

Symen Adams. Harmen die Cufler. Wolde. Willem Hovinge. '

Johan Adams. Clauwes Rebercb. Jan Backer by Radinges huis. Johan Huiging.

Joban Geerdes foon. Wermolt Sadelmaker. Leuwaert Henrikes foon. Ludeken Joban Melis foon

Lamme Molners man. Johan Sywekens. Jan Mattbias foon. Evert blinde paepe

Bunno Dyurdes in teperfirate. Johan Sunt van dampne. Otto in Botteringe (iraète. Willem Johannes foone de Sebroeder

Hindrik Ryavyns. Helmer Everdes. Geert Pafieydenbakker. Lutke Roelef.

Claas Ryavyns fyn foon. Alert Dymens die knokenbouwer. s Ludeken Scbotekinge. Helprich Affekens.

Eg' .