is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands [...]. Door een genootschap te Groningen Pro excolendo iure patrio.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HUMSTER.LAND. XVII

roven wyllich van des fonghes weghen foe nemen fe' funte Ludgers faene in de hand, en we fo daer teghens vecht dat fy twe boete en twe frethe. En foemen rechteren doet twe boete. En wat fo fe doet fonder boete en wan frethe.

X V.

Van hure.

Eens jaers hure theme de lanthere al mytten cede eyn halff pondt he folff als voren, en fyne fibbefte dree after.

XVI.

Van rove.

Soe We foe den anderen rovath bynen den hufe en by opene doeren inkomth, en nymt enes halves pondes roeff, fo gheve he dat roeff weder en twe pont to boete en twe fcill. to frethe. Joff he verfeke, fo ontfwere he em folff als to voren en dree fibbefte volghen em. Buten doeren dat halffs pondes roeff halff aldus vele boete Joff halff aldus groet recht. Ende foe den anderen betyet enes roeffs bynen doeren over dat halve pont, fo zwere he folff als to voren en em volghe

XI.