is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche geographie, of Nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94 INLEIDING tot de BEScHRYVING

teerd , en ontfangt, (zijn plicht wel betracht hebbende,) een gouden Keten en Medaille, tot een i gefchenk van de Maatfchappij, ook doen eenige: daar toe afgezondene BewinuhebLers, ter Verga- ■ dering van de Staten Generaal, verflag van den i toeftand der Zaken in de Indien. De verkoping in de bijzondere Kamers, op bepaalde dagen, vaft: gefteld zijnde, zo worden daar van gedrukte Billet- ■ ten uitgegeven en aangeplakt. Ieder Jaar houd mem twee verkopingen, eene in 't Voor en de andere ini 't Najaar. Amfterdam verkoopt van alle de Goeren de helft, Zeeland een vierde, en de 4 andere: klijne Kamers , ieder omtrent een zeftiende deel;; de Noten , Nagelen enz. worden , tot den vaftge-fielden prijs , het gantfche Jaar door afgeleverd ,, door de Kamers bij beurten,dog word geen aflevering; gedaan, dan na dat die Goederen in de Wiffelbanki zijn betaald. Dog nu moeten wij tot de tweede: Hoofdtak van den Koophandel der Vereenigde Nederlanden overgaan; Naamlijk :

De West-Indische Maatschappy. De oorfpronk daarvan is dezelve geweeft, met die van de: Ooft-Indifche Maatfchappij, naamlijk, het verbod: van Koning Philip II, aan de Vereenigde Nederlanders gedaan, om op die Geweften, en zelfs niet op zijne Rijken van Spanjen en Portugal te handelen ; en de pogingen van die Verdrukte Nederlanders om , boven en behalven de behartiging van hun eigen voordeel, den Koning van Spanje , en zijne Onderdanen, alle mogelijken afbreuk tedoen, ter handhaving van hunne verkregene Vrijheid. Ten dien einde ondernamen zy mede op de Kuiten" Africa en America Koophandel te drijven , en op: de naburige Eilanden te varen. Dit duurde tot heti fluiten van het twaalf-Jarig beftand in 1(309, en: verhaafte dit Traclaat zelfs niet weinig , nademaat

dd