is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche geographie, of Nieuwe tegenwoordige staat en hedendaagsche historie der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de VEREENIGDE NEDERLANDEN. 227

van elk der Zeeven Provinciën ; Eerfte Lid van den Raad van State ; Hoofd der Ridderfchap in Gelderland , in Plolland , in Utrecht; Eerften Edele in Zeeland; Opper - Curator der Universiteiten van Gelderland , Friesland en van Groningen en Ommelanden; Prefident in alle de Provinciale Gerechtshoven en Admiraliteiten ; Opper • Houtvefter en Opper-Jagermeefter in Gelderland,in Holland enz.; GouverneurGeneraal en Opper - Bewindhebber der Ooft- en WeftIndifche Maatfchappijen ; Ridder van de Kouffeband enz. enz. enz.

Zijne Doorl. Hoogheid houdt deszelfs Hof, be* ftendig in 's Gravenhage , in het Paleis der oude Graven , thans genaamd het Stadhouderlijk Kwartier. Ook bezit Zijne Hoogheid , nog 2 Paleizen in 'sGravenhage, genaamd het Ouden• Hof, en het gewezen Hotel van Albemarle , tegenwoordig gedefcineerd , tot verblijf van eenige Hovelingen enz..,en ter bewaring van hetVorftelijkCabineten Bibliotheek,die beiden zeer merkwaardig zijn, of, des Zomers j op een van deszelfs VorftelijkeLandPaleizen , waarvan 'er een groot getal zijn , gelijk van ieder , op zijn plaats zal gefproken worden De voornaamite Hovelingen, Minifters en Bedienden van Zijn Doorl. Hoogheid zijn , tegenwoordig : (176Ó) 5 Heeren Commiffariffen tot beftie» ring der Hofhouding, met een Secretaris en Klerk; d'Opper- fchenker , 5 Kamer - heeren ; 10 Edellieden ; 7 Generaal-Adjudanten ; de Kapellaan van Zijne Hoogheid; de Raad - Bibliothecaris; de LijfMedicus, de Ordinaris Medicus, ende Chirurgijn van zijne Hoogheid; d'Onderhofmeefter ; de Stalmeelter van Zijne Hoogheid; 2 Onder-ftalmeefters; de Gouverneur van de Pages ; 8 Pages j en een groot getal andere Bedienden. Zijne Doorl. Hoogheid heeft alhier mede eene Raadsvergadering, geP 2 naatnd