Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT

li E hier, genegen Leezer ! eene nieuwe Historie van Groenland, behelzende ene nauwkeurige befchrijvinge van 's Lands ligging, en gefleldheid , binnen-

en buiten-Zeeën, drijvende en vafie Ts-bergen en Velden , als ook derzélver oorfprong , het drijf-hout en waar van daan het komt, de lucht en jaar-getijden, lucht - verfchynzelen, fieen- en aard-zoorten, aard- en zee-gewaffen , kruiden, land- en zee-dieren, vogelen, viffchen, enz.

Verders: van den aart, de leevens-wijze en bedrijven, het zedelijk befiaan en bijgeloof, de kundigheden der Inwooneren aan de wefl-zijde, als mede derzélver taaie, door voorbeelden opgehelderd ; Dan van 's Lands aloude gefchiedenijje, bebouwing door de Tslanderen en Noormannen, de uitroeijing dezer volkeren en de aankomjle der tegenwoordige Wilden, Volkplantingen der Deenen, poogmgen , om de oojt-zijde te ontdekken , tegenwoordige gefleldheid der oofl-zijde ; en eindelijk van de verrichtingen der Misfionariffën van de Broeder-Kerke aldaar, en hoe dezelven twee kriflelijke Gemeenten uit de heidenen by de StraateDavis, Nieuw-Hernnhut en Lichtenfels genoemd, gefiicht hebben; alles door den Heere David Cranz, bij deszelfs verblijf in dat land, in het Hoogduitfch opgefleld, en vervolgens in die taaie uitgegeeven.

* 3

Sluiten