Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ochtend Gebed der Vastdagen. 21

onyx en galbanum, kruiden; en zuiver wierook, het zelf gewigt van ieder foort.

35. Hier van zult gy een reukoffer, volgens het kruidmengers werk, eene reine en heilige mengeling bereiden.

36. Na het fyn geftooten te hebben, zult gy hier van voor de (Arke der) getuigenisfe in de tent der t'zaamenkomfte, ter plaatfe alwaar Ik u verfchynen zal, ftrooijen. Deeze (offerhande ) zal u tot Opperheiligheid ftrekken.

7. En Aaron zal, wanneer hy 's morgens de lampen bereid , een offer van welriekende fpeceryen naderen.

8. Des namiddags, wanneer hy de lampen aanfteekt, zal hy dit offer weder naderen; een geduurig reukoffer voor den HEERE (zal dit) voor uwe nagedachten (zyn).

Onze Rabbynen melden dat het reukoffer op de volgende wyze bereid wierd : fj het beftond uit driehondertagtenzestig manim fpeceryen; naamentlyk: driehondertvyfenzestig volgens de dagen van het zonnejaar; en van de drie overige manim, wierden 's daags voor den Verzoendag door den Hoogepriester twee vuistenvol in de vyzel gedaan, van welke hy zig den Verzoendag bediende, om het gebod, (dat het gebruik) van 't allerfynst (voorfchryft,) naartekomen. Het reukoffer beftond eigentlyk uit elf foorten van kruiden, te weeten: D balfem, onyx, galbanum en wierook, zeventig manim van ieder foort; myrrhe, casfia, nardus, faffraan, van ieder zestien manim; kostkruid, twaalf (mamm); welriekend en bast, drie (waB %

Uitbr: mondei Wet verhand: kemorderuitrooijinge.bladz. 78.

Sluiten