is toegevoegd aan uw favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ochtend Gebed der Vastdagen. 103

ontftoken verbrandde de praalgebouwen Jerufalems; Hy zette de inwooneren van Babel tegen de kinderen Israëls aan; want ongenade was van wegens den HEERE over de poorten Jerufalems gedaalt. HEERE ! laat niet na Ismaël naar verdienste te ftraffen: herinner U der kinderen Edoms in den (akeligen) dag van Jerufalem; aanfchouw dat 'er geen hulp noch toeverlaat is, dat myn vyand my belegert en dat Jerufalem verzwakt is. Wy hoopten op herftelling, en ongeluk is ons wedervaaren; tot hoe lang zult Gy Jerufalem Uwe Genade ontzeggen ?

Den Vastdag van Ester zegt men:

ó HEERE! ten tyde van Afuërus namen de vyanden de overhand boven een heilig en zuiver volk; zy rotden te zaamen om jong en oud op eenen tyd uitterooijen en Uwe haateren beurden het hoofd op. Op den dag dat de verfoeijelyke vyand my van den giftkelk verzadigde en met gal drenkte, keerde Hy die in angst verhoort Zyne macht tegen den aanvaller , die in rouw en met bedekt hoofd heen trok. God keerde zig jegens Zyn Volk om het met genade te vertroosten, die God die zedert den beginne de toekomende eeuwen vóórziet, ó God die boven het Al verheven zyt! Gy volbragt aan Israël Uwe belofte , tcrwyl hy het land zyner vyanden bewoonde.

G 4