Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verzinkt haar glans als in een' duistren nacht, Hoort gy haarleet, haar ongeluk beklagen, ' Terwyl haar fmaad het wreedfle hart verzacht, Laat haar het wit van haare hoon bejagen.

Gy zult haar zon weêr helder op zien dagen, Wanneer de list moet buigen voor haar magt,

En fchoon zy elk doet van haar' lof gewagen, Neem haare deugd en zedigheid in acht.

Heb ik, in 't eind, myn'pligt naar 'tFransch,^ En kon myn viyt uw goede fmaak behaagen,

Zytgyvoldaan, gelyk gyeénydsplagt, G:m my, myn Heer, nanine u op te dragen.

N, W. op den HOOF.

De

Sluiten