Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w

HERTE. i37

Op Figuur XL1V.

el ging daar zulk een kragt van Jezus Chriftus uit,

Op dat geloovig en opregte valt befluit,

Door 't enkel raaken van zyn mcnfelyke zoomen:

Zoo mogen wy dan ook wel ftil van agt'ren komen,

Uit nood gedrongen, door des weerelds woeling heen;

En zonder ommeflag, als waaren wy alleen,

En grypen aan hem, want zyn Goddelyk gevoelen

Kend deeze raaking van 't geloov, uit al het woelen,

Dat hem van buiten, met gerugt, omringd en dringd,

En met zyn naam braveerd en over alles fpringt:

Zoo zullen wy van't leed der ziele ook zyn geneezen,

En van zyn gunft getrooll en zeer gezegend weezen.

15 Ei

Sluiten