Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io VOORBERICHT.

plaats met een muur omringde, voorzien, van afftand tot afftand, met Rondeelen ; dat is, met buitenwaard uitfpringende vier* kante of ronde torens; welke dienden, om uit de zelve, door de daarin gemaakte fchietgaten , de tuftchen wydten, Qinterval* len~) der muur, van den eenen toren tot den anderen , te verdeedigen : hoedaanig zich noch vertoonen de muuren der oude (leden , die niet naar de hedendaagfche vestingbouw, gefterktzyn. Alle meer of mindere Jlerkte eener ftad , (voor zo verre , wat, door de konft, daaraan hefteed was, betrof) hing alleen, aan de dikte en hoogte van zodaanig een muur;naar mate van welke, dezelve, het geweld derftormrammen, kon verduuren : behalven , dat men eenige fteden , tot meerdere verfterking, met eene dobbele Muur, omringt zag. Doch, federt men begonnen heeft, de fteden , in een belegering, met veel meer geweld aantetaften, enze, na de uitvinding van het buskruit, met Kanonnen te beschieten ; waardoor zodaanige muuren, (zy mochten van noch zo veel dikte of hoogte zyn,) door de kogels, terftond verbryfTelt wierden ; hebben alle fteden , alleen door muuren en torens verfterkt, den naam van fterkten verboren: en men heeft, rondom de fteden, die men, na dien tyd, naarbe-

hoo-

Sluiten