is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1535ï2. en ig. Juny.

Pag. 2 5p.

i I

]

i 'i

( 442 )

Dachuaert in den Hage

Den 18. en 19. Juny anno 1535.,

)p het aduys vander Coninginne, roerende de* vereeninge ende unie van allen den Landen, daer op fy befcreuèn zyn te comrnen tot Mechelen den 15. July. Ënde alzoe ick nyet thuys en was , zoe heeft Mr. Joost Bets deefe Dachuaert bewaért, daer inne die Eedelen verclaerden heur opinien, ende die Steden om heur diferenten namen vertreck tot Saterdach fauens in der Herbergen den 10. der feluer maendt aldaer ick prefent ben geweest.

PRESENTEN. Van de Edelen, Van Delft,

Ads Kyfhouck, Gerit Vrancken*

ende ende

Uerit van Poelgeest. Eynde.

Van den Steden. Van Leyden.

n 't Regifter van Bets, Albrecht Albrechts.? daer ick my toe re- ende

fereere. De Penfionaris. Ende den ïr. July Amfterdam.

waren Heyman Jacobfs, Die Schout, ende

ende Ruyfch JansMr. Jooft Bets. Gouwe.

Van Haerlem. Mr. Dirck, PenfionaSchagen, ris.

ende Van Rotterdam.

Mr. Lambrecht. Jooft Janfs.

Item