is toegevoegd aan uw favorieten.

Karel van Karelsberg of Tafereel van de menschelyke ellende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HO KAREL VAK

over hem affmeeken. Want daar is omegenzeggelyk een middel tegen het voetëu. vel, en een middel tegen elk foort van ligchaameljk lyden; dit vast vertrouwen heb ik tot den Vader der menfchen : maar wy kennen dezelven niet, wy treeden ze met voeten. zonder ze te ontdekken. Het ééne gedeelte dermenfchen neemt den loop van Saturnus waar, het ander beoefent de hebreeuwfche fpraakkonst en woorden , het derde den Talmud,het vierde de Pandekten, het vyfde woelt onder gedenkte. kenen en oudheden , het zesde prefenteert en polyst het geweer, het zevende krult het hair, het agtfte maakt fchoenen, het negende is beezig met de verteering van de maag, en zo kan ik u nog negen-en negentig van de honderd onder het menfchen - ge/lacht noemen , die zich geduurende hun geheel leven met allerhande dingen bemoeijen, aileenlyk niet met dat geene.'tWelk met het geluk der menfchen onmiddelyk verbonden is. Is 't dan nu wel te verwonderen, dat 'er zo veele ellende is in de waereld? Hieröm ben ik van harte blyde, dat gy

voor-