is toegevoegd aan je favorieten.

Karel van Karelsberg of Tafereel van de menschelyke ellende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karelsberg. 207

ipringen ? Worden zy niet opgeleid, om allerlei zaaken te maaken, welke zy noodig hebben?

Laakenw. Ha! he! hi! Ik bid u, zwyg toch maar (lil! Mynheer van karelsberg! Gy zyt gewisfelyk nog in geen fchool geweest. Alle de oefeningen, welke wy in de fchool hebben, zyn oefeningen in het flil zitten.

Ik. Nu kan ik begrypen, waaruit de onkunde.de zwakheid, de flaaffche denkwyze van de burgers te Grunau ontftaat. Zy moeten noodzaakelyk lastdieren worden van de grooten , omdat zy niet opgeleid zyn, om hunne zielsvermogens noch hunne ligchaamskrachten te gebruiken. Wanneer dan nu zu'k een man van eenen aanzienlyken onderdrukt, wanneer hy ziek wordt, wanneer hy in meenigvuldige gevallen in verlegenheid geraakt, goede God! waarmede zal hy zich dan helpen? Met den Katechismus? met de grammatika en latynfche woorden ? Gy zult 'er verre mede komen, arme ongelukkige burger! Gy wordt tot lastdieren opgevoed , opdat uwe dryvers u dies te veiliger