Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 KAHELVAN'

I. Op O. Taheüil Hoe is 't dan moge. lyk dat gy zuIk eenen verren weg hebt kunnen reizen?

R Eeft mymeêkenoom Admiraal Cook, als hy kedaan eeft de reis rondom de waereld.

I. En wat heeft u dan bewoogen, uw vaderland en uwe vrienden te verhaten, en in zulk een afgeleegen land te trekken ?

R. Ik leere wilte tie kuituur. Zyn myn landsliet al zonter tie kuituur.

I. Hebt gy 'er reeds iets van geleerd ? R. Zal my aal duizend duivel, zo ik niet eb keleerd veel kuituur. Ik al laat kap te aar, ik al traak een fak voor te aar, ik eb faköorloos, te kous van zyd , en te kesp pet fteen.

I. Is. dit uwe geheele kuituur ? R. Aal m,y duivel! niet. Ik kan neem tabak voor tc neus, ik kan'maak dans, ik kan fpreek te frans, te engels en te duitsch tong ik eb keleerd karesfeer te vrouwsper» foon op veel manier. I. En vervolgens.

R. Ik kan eet te paftei en te taart, en kan zuip te ponsch en thee en koffy, en liqueurs, alles kan ik eet en zuip.

I. Maar

Sluiten