is toegevoegd aan uw favorieten.

Karel van Karelsberg of Tafereel van de menschelyke ellende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

karelsberg, 100

thans tot geheel andere gedachten gekomen ; ik heb moed, en waar moed is, daar gelukt het ook. Fortes fortuna adjuvat.

Ik. Dat geeve de goede God! Gy zyt dan indedaad te fcheep geweest?

Z. Op myne eer! Ik moet u zeggen, dat ik federt myne akademifche jaaren een recht enthuiiasmus heb gehad, om goed te doen. Toen ik het beroep tot het predikampt ontving, reekende ik my voor den gelukkigden mensch op Gods aardbodem. Hoewel myn dorp zeer onaanzienelyk was, befteedde ik aan myne predikatiën zo veel vlyt, alsof ik Hofprediker was geweest. Een groot gedeelte van mynen tyd bragt ik door in de verkeering met myne Gemeente, en genoot daarvoor het genoegen, dat de geheele Gemeente my als haaren vader beminde. Maar die vreugde was van geen langen duur, en ik wierd afgezet , gelyk ik u gisteren zeide. Vol mismoedigheid over de fcheiding van menfchen, die ik als myne kinderen beminde, belloot ik, om een zendeling te worden. In Indië, d icht ik, zult gy den werk-kring vinden , welke u hier geweigerd wordt. Daar kunt gy toch het verftand van arme onkundige menfchen verlichten', en hunne gezindheden veredelen,

zon-