Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1545' Den 4 ende 5. September.

Aengaende de faecke vande Gulde Bulle.

Verbodt van den uytvoer van liinnen-gewasienGranen.

( 240 )

T7 Odem, heeft ons op dc faecke Van de Gulde Bulle voor expeditie gefeydt, dat die van] Brabandt haer Volck in 't wcrck hadden omme haer antwoorde te maecken, cn dat de felve gereet foude wefen tegens onfe wcderkomftè, en dat hy als dan het Appoinctement, by de Keyzerl: Maj: ons belooft, foude doen hebben.

Den 5 September 1545.

TJEeft ons den Praefident, nopende dc faecke van de Congé, door onthiet van de Koninginne gefeydt, dat, alfoo by de Koopluyden tot Amfterdam , dikwils met het Koorn van Ooftcn^mede uytgevoert werdt Binnengewalfen Koorn; daeromme, foo wanneer fy Koorn uyt den Lande wilden voeren , men weder henlieden foude verbieden , Gulicks, Luycks, ofte Binnen-gewaffen Koorn tc mogen brengen, omme daer by het voorfz bedrogh te obvieren; waer op by ons gefeydt werde , dat niet blijcken en foude, van het uytvoeren van eenigh Binnen-gew aften Koorn; ende dat die van Amfterdam, als 'er geen Koorn uyt Ooften cn quame , immers mede met Koorn van defe Landen behoorden voorfien te werden, ende oock alfoo gaerne goedt Broodt eeten als andere Landen; waer op den Praefident feyde, dat in tijdt van noot men henlieden foude'toelaten Koorn uyt defe Landen te halen, dat hy evenwel van defe de Koninginne rapport doen foude, ende ons als dan hare Majefteyts gelief te leggen.

Eq>

Sluiten