Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 513 )

vierden October geperfifteert voor Replijcque by feeckere middelen; ende zijn mits dien partyen geappoinéteert te fchryven by memorien, ende daer van te dienen den vijfden November naeftkomende.

* In het doen van de reverentie aen de Keyzerlijcke Majefteyt.

PRESENTEN.

1548.

Den 1 en 10. Odob.

Uyt de Edelen. Den Heere van Poelgeeft, ende Van Wijngaerden. Ende van de Steden. Huygh Coel. jacob Oom. Pieter jacobfz, ende

Mr. Adriaen de Jonge.

Van Dordrecht. Gerrit van Bekefteyn. Claes vander Laen,

ende rieter Uyttenhage.

Van Haerlem. Michiel jacobfz, Burgemeefter,

Mrs. Huygh, ende

Jacob vanden Eynde.

Van Delft. jan Franfz. Mr. jacob de Milde, ende

jacob de Man.

Van Leyden. Mr. Hendrick Dirckfz. Dirck Hillebrandtfz , Burgemeefter, ende

Mr. Floris van Hoogaerden.

Van Amfterdam, Witte vander Hoeven. Van der Gouda.

*B1.33.

Den 10 October 1548.

HEbbe ick uyt den naem van de Staten de Keyzerlijcke Majefteyt de reverentie gedaen ende verwellekomt, volgende de MimiU. Deel. Kk te

Reverentie de Keyzerlijcke Majefteyt gedaen.

Sluiten