is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "9 )

Hollandt de voorfz Commiifariifen by fhaniere van inftruétie gelevert feecker concept , omme te remediëren, dat den Ael, Elbelijck genaemt, niet bequaem wefende omme te oirboiren, tot behoorlijcke grootte ende perfectie foude mogen komen; dat oock geen Visch, uytgefondert döSpieringh, by de netten van de Water-Schepen verfmoort en foude mogen werden, blijkende by 't voorfz concept, oock onder den Advocaet wefende.

TT\At ten voorfz tyde de Gedeputeerden van -"-^ Enckhuyfen, hoeAvel fy mede befchreven ende gekomen waren, omme tot vorderinge van de voorfz faecke affiftentie te doen, hen van de andere Gedeputeerden gefcheyden hebben, de Commiifariifen te kennen gevende, ende fultinerende, dat de Netten voorfz wijder van Mafen moeiten wefen , of dat anders de Visch daer door foude moeten verfmoren,

Den 5. December 1550.

T~\En Advocaet t'huys gekomen zijnde , 1 heeft 's anderen daeghs den Heere van* AlTendelf van alle de befoignes Van dc voorfz 1 Gedeputeerden rapport gedaen,

H 4 Dagh-

den 26. Novemlj.

De Gedeputeerden van Enckhuyfen geweien van de andere Gedepu:eerden.

[.apport an den idvocact 1