Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5i9 ) Daghvaert, in den Hage gehouden.

Op denb2 8. Augufti.

PRESENTER

Uyt de Edelen. Den Heere van Beveren

Van Affendelft.

Van Duvenvoorden.

Van Obdam.

Van Roon.

Van Lockhorft.

Van Egmondt, ende

Van der Duyn.

Ende van de Steden.

Jacob Oom.

Pieter Jacobfz, ende

Mr. Cornelis van Hoogelande, Van Dordrecht. Jooft van tlillegont, Bnrgermeefter, ende

Mr. Lambrecht Jacobjz,

Van Haerlem.

E woudt Jacobfz, Burgermeefter.

Jan Dirck Herperfz,

ende

Mr. Adriaen vanLey den, Van Delft. Jan Franfz. Burgermeefter , ende Jan Dompfelaer,

Van Leyden. Jooft Buyck, Burger •

meefter. Dirck Hillebr antfz s ende

Mr. Adriaen Sandelijn ende

Mr. Reijnier,

Van Amsterdam. Jan Klaefz Diert, ende

Jan Hey, Burgermeeftcrs,

Van der Gouda.

Omme te refolveren antwoorde op de voorfz Propofitie van 200000 guit dens.

Ten

1554.

den 28, Augufti

Sluiten