Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISS4den 28. Augnfti.

* BI. 24

( 520 )

TEn voorfchreven dage, naer dat den Advocaet rapport gedaen hadde van de voorfchreve Propofitie, foo hebben de Edelen voor haer opinie verklaert, dat fy hen vonden in groote fwarigheydt ende perplcvité, * foo overmidts de groote ende exceffive Beeden, uyt faecke van de welcke het voorfchreve Landt belaft is met Renten, over de feven en veertigh duyfent guldens 's jaers , daer van de Hooft-fomme beloopt over de drie hondert tachtigh duyfent guldens, ende dat voorts als nu in defe Landen de Negotiatie feer failleert; als oock aen de andere zyde, overleggende de nootfaeckelijckheyt van de faecke, ende dat de Keyzerlijcke Majefteyt hem in Perfoonin het Veldt houdt, fouden daeromme te vreeden wefen, gevolgh hebbende van den anderen fijne Majefteyt te accorderen honderten vijftigh duyfent guldens, te betalen de eene helft den eerften December, ende de andere helft den eerften Mey, beydenaestkomende, de eene helft van dien te vinden by de gewoonlijcke Schiltalen , midts dat de fes groote Steden daer inne fullen ghenieten alfulcken gratie, als fy in de ordinaris Beede genieten , welcke gratie gevonden fal werden by Margengelt; wel-verftaende, dat de Mar ■ gen van de Exempten noch eens foo hoogh gefteldt fullen werden als de Onvrye , ende dat overmidts fy in de contributie op de Schiltalen niet en geven, midts dat de voorfchreve gratiën eerst ommeghefiagen fullen werden op den tweeden termijn, ende de andere helft te vinden by verkoopinge van

Los-

Sluiten