Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 521 )

1554-

len 28. LUgufti.'

Middelen by de ' Edelen uytgeflagen omme te vinden een partye van de voorfchreve ge-eyfchte Beeda

Losrenten, ende Lijfrenten den penningh twaelf ende fes, als in de voorgaende Beeden gedaen is; ende wes men buyten 's Landts niet en fal mogen gekrygen, dat het felve binnen 's Landts gevonden fal werden; de Gedeputeerden van de fes groote Steden, gehoort hebbende de opinie van de Edelen , hebben verklacrt, dat fy eerst ende alvooren begeerden te fien den ftaet van den Ontfanger van fijn voorgaende ontfangh, ende vanden thienden penningh, ende dat voor al behoorde te refolveren, by wat middelen de vijftigh duyfent guldens , refterende op het voorgaende confent, genomen foude mogen werden, ende naer dat fy eenige middelen by maniere van communicatie geopent hadden, hebben eyndelijck rapport genomen tot op de naefte Daghvaert.

Eodem a prandio, de Edelen gehoordt hebbende de opinie van de fes groote Steden, de welcke verklaerdt hadden van geen meeninge te wefen, noch oock geen last te hebben op defe Petitie yet te feggen, fonder te hebben den voorfz Staet van Coebel , ende te weten de middelen hoe men de voorfchreve vijftigh duyfent guldens foude vinden als vooren; foo heeft den Stadthouder henlieden gefeydt, dat fy daeromme niet en behoorden te dilayeren, omme te refolveren op de voorfchreve Petitie, maer dat fy behoorden de een te doen, ende de andere nieten laten, ende op beyde de faecken rap port te nemen, maer want de voornoemde Gedeputeerden van de Steden perfifteerden, K k 5 mo

Sluiten