is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 89)

voorfz defenfie by fyne Majefteyt met den eerften toegeruft te werden alfulck getal van Schepen van Oorloge , daer fyne Majefteyt foude hoopen de voorfz Oosterfche ende Noort-Zee , ende Schepen, aldaer frequenterende, mede te veyligen ende defenderen tegens alle aenvechtingen, die by fyne Majefteyts Vyanden op dc felve Schepen fouden mogen gedaen werden, niet te min, geconfidercert de noodtfakelijckheydt ende groote neceffiteyt, daer den Lande van Hollandt met de andere Landen tegenwoordelijck inne zijn, fullen noch te vreden wefen, niet tegenftaendc alle hare laften ende fwarigheden, die fy qualijck voor defen tydt fullen mogen vervallen, en om dat de fake groote acceleratie behoeft, ende niet en mach langher vertrocken werden, midts hebbende van fyne Majefteyt Subfidie van vijf en twintigh duyfent Car. guldens , promptelijck te lichten uyt de Leeninge, die tegenwoordelijck van fyne Majefteyts wegen van particuliere Perfoonen, in den Lande van Hollandt gefeten, gcëyfcht werdt, ende hebbende het gebruyek van fyne Koninghlijcke Majefteyts Schepen van Oorloge, met al 't gunt daer toe behoort, fulcks die tegenwoordelijck leggen in Zeelandt, foo Veel fy van de felve begeeren fullen , tot hare verdere koftcn ende laften, felver by advife van den Marckgrave vandcr Veere, fyne Majefteyts Stadthouder van Hollandt, ende Admiracl van de Zee, toe te ruften ende f 5 cqui-

Den 16. April.