Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1557-

Den 2 ei, en 29. Sep.

De Inftructie voor de voorfz Gecommitteerden geadvoueert.

Dach genomen, omme in de Herberge te wefen.

Nopende de Proteftatie, by

C 240 )

hooren leegh te leggen, dan dat hy de Lijfrenten , toekomende de Ingezetenen van Delf, alderlaeft fal lolfen, 't welck by den Advocaet ten felven dage hem fulcks gefeydt zynde , heeft verklaert, dat hy 't felve fulcks doen fal.

Den 29. September 1557. *

PRESENTEN.

Alle de felve, behalven

Lockhorjï ende Egmont.

JT)E voorfz Staten vertoont zynde de voorfz Inftruótie voor de Gedeputeerden van de Staten, die te Hove reyfen fullen, beroerende de voorfchreve geconcipieerde middelen, foo hebben fyluyden de felve geadvoueert, ende elcks van de Steden daer van verfocht Copie, om in den haren rapport te doen, omme op de naefte Vergaderinge daer op eyndelijck te refolveren.

J^JE voorfz Staten hebben dagh genomen, omme alhier in de Herberghe te wefen den fefden van de toekomende maendt van October, en verfocht, dat tegens dien dage de andere Edelen mede befchreven fouden werden, het welcke den Heere van Affendelf fulcks aengenomen heeft te doen.

T)E voorfz Staten gefien hebbende fekere acte van proteftatie, by Arent van Dalen',

Sluiten