Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'"*!> Cl Cl G< i

G(

Gc

1

Mi <

H.

c

H. ]

H.

ï

O All All H.

tn 3 <->

'3^

és

iC

tb! z'ér, cis-' lebc:

tig-'

an-j

;na;

2)5- ■

m <

n ^ ' O -i

O

3 LITANIE VOOR DEN DONDERDAG»

ristus, hoor ons. iristus, verhoor ons. id Vader van den Herheb, die Franciscus wen Dienaar hebt verkoren, ontferm U on id Zoon, Verlosfer des waerelds, die Fran :us met de teekenen uwer vyf Wonden 1 gezegeld, ontferm U onzer, d H. Geest, die Franciscus met veel zoe leden hebt gezalft, ontferm U onzer. Drievuldigheid, waaragtig God, die Fi :iscus in uwe glorie hebt ontvangen, ontf J onzer.

Maria, overgroote zoetigheid van Fran us, bid voor ons

Moeder Gods, een geftage toevlugt vans rranciscus,

Maagd der Maagden, Advocatersfe der I ;antfche Orde van' Franciscus, Serapbynfcben Vader Franciscus, ürminnelykften Vader Franciscus, :rgoedertierenften Vader Franciscus, Franciscus, Vader der Armen, * Vaandrager van Christus,

Ruiter des gekruiften Jezus,

Fornuis der liefde , >

Arke der Heiligheid, \

Verfmader der waereld,

Spiegel van Boetvaardigheid,

Verwinnaar der Boosheden,

Navolger van Christus, ,

Voorbeeld der ootmoedigen,

Leidsman der dooiende,

Onderltand der H. Kerk, !

Meefter der gehoorzaamheid,

Liefhebber des vredes,

Licht uws Vaderlands, I sHerault van den allerhoogften Koning,è

Sluiten