is toegevoegd aan je favorieten.

Godvrugtige leidsman, aanwyzende den weg ten hemel, door oefeningen en gebeden, en de kleine getyden van de H. maagd Maria

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN GOD TE VERWERVEN* 333

MORGENGEBED-.

OGod , 6 eeuwig Licht , wiens Goddelyke waarde, , De duifterheid des Nagts verdryft van dezer

ó God, &"eeuwig God, die eeuwig zyt, en

6 Godfdie door het Licht, de duifterheid verdryft.

ö God; 6 eeuwig God , voor wien ik nederkniele,

Verdryft doch uit myn hart de duifterheid der

Opdat ik'niet ontflaap een onvoorziene dood , En gy, om myne zond', myn ziele niet ver-

ft°0t- , , 3 .

Gelyk gy door uw Zon het aardryk doet verlichten,

Gelyk gy door uw Zon al de duifterheid doet zwigten,

Laat ook zo in myn hart opgaan een klaaren

In welke'n dat ik U , myn God, aanfchouwen mag.

Geef, dat ik dezen dag my in uw dienst mag dragen,

Ve»l beter als ik deed io myn voorlede dagen, De Zon die heeft, & Heer, gelopen g heel den nagt, . En zo (op uw gebod) zyn fnelle reis volbragt. De Engelen al te faam , met Hemelsch zoete

tongen , , _

Die hebben al den nagt uwheil'gen lof gezongen, Ik ben alleenig traag, maar drukt de traagheid ne£r,