Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÈLADWYZEÜ. Gebed van de Bruid, zo voor haarzelven, als

voor haaren Bruidegom. 4°4 Gebed voor eene bevrugte Vrouw. 4°5 Gebed 't welk de Ouders zullen lezen, wanneer hun kind gedoopt is. 4°6 Gebed van een Moeder , die haaren kerk-,

gang doet. 4°? Gebed voor de Ouders, om hunne kinderen

in het Christelyk leven optebrengen. ïbid. Gebed voor een Weduwe. , , 4°«

Gebed voor de Maagden, ofl ï gratie vart

haaren roep te verkrygen. 4°? Gebeden voor de Zieken. 412 Gebeden die men voor de Zieken zal lezen. 415 Litanie en Gebeden voor de ftervende. 418 Klein Officie der Overledenen. 42° i Beweegdigt, Dag van Gramfchap. 424 Gebeden onder de Heilige Misfe voor de

Overledenen. 43® Litanie van de Geloovige Zielen. 43ö Vigiliën voor de Overledenen. 43!? De Vefperpfalmen, in het Latyn en Neder-

ónitsch. *s<*

EINDE.

Sluiten