Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEVEN. as

eeuwen verfborden Tempel weêr herbouwen, den Aaroniefchen offerdienst herftellen, onzen Meffias met blijdfchap en verheuging inwachten en onder de-namen onzer Verlosfers , als Mofes, Jofua, Zerubabel, Nehemia en anderen, ook die van Juliaanj Dr. Priestleij en zijne Metgefellen met dankzegging en eerbied tellen.

Met fmaak , maar tevens met die aandoeningen, die eenen aan zijn Godsdienst verkleefden man pasfen, hoorde mijn vriend dit

ftukjen. Ik nam daarop affcheid van hem,

en hier mede zal ik dezen eindigen in vertrouwen , dat het een en ander, dat ik u gemeld heb, niet geheel U onverfchillig wezen zal. Ik ben

de Uwe

SAMUEL C...

P. S. Hebtge in lang niets gehoord van onzen ouden Vriend , Benjamin de Ac... Ik heb voor eenige maanden een briev aan hem gezonden met e'én onzer Natie, die na Duitschland ging: die zal hem nafporen. Ik weet zijn adres niet. Hij hieldt zich een geruimen tijd te Halle op, B 3 maar,

Sluiten