is toegevoegd aan je favorieten.

De geestenziener; eene geschiedenis, getrokken uit de gedenkschriften van den graaf van O**.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

^^"iet lange na deze laatfte voorvallen — vaart de graaf van O * * voord te verhalen — begon ik, iri des Prinfèn gemoed, eene gewigtige verandering te bcfpeuren, welke deels een onmiddelbaar gevolg van de laatfte ontmoeting was, deels ook, door den zamenloop van verfcheiden toevallige omflandigheden, was bewerkt geworden. Tot hier toe naamlijk had de Prins zorgvuldig vermeden, om zijn geloof ooit aan een geflreng onderzoek te onderwerpen, en zich te vreden gehouden, met de ruwe en zinlijke begrippen van den Godsdienst, waar in hij opgevoed was, door betere denkbeelden, diè zich hem naderhand, als ware het, opdrongen, te zuiveren, of de eerften met de laatften tot zekere cenftemmigheid te brengen, zonder de grondflagen van zijn geloof na te fpeuren. Godsdienftige onderwerpen , beleed hij mij meer dan eens, waren hem, in het algemeen, fteeds, als een betooverd katieel voorgekomen, waar in men, niet zonder eene huivering te gevoelen., kon binnen treden, en men deed, dacht bij, beter, dat men, met eene eerbiedige zelfverloehening daar voorbij ging, zonder zich in gevaar te begeven, van in eenen

dool-