is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrede groet, ter inwijing van het [...] armziekenhuis [...] te Middelburg [...] uitgesprooken, op den 23. van slagtmaand 1784.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TER INWIJINC. 79.

Hier bij kwam dat één maand laatcr 'er zich eene gelegenheid opdeed tot het leveren van noch acht groote netten, juist in eenen tijd, dat 'er reeds een en twintig zoodanige groote netten, waaren befteld; de Prrcfes der Broederen Opzienderen Lucas van Steveninck, gaf daar van bericht aan den Regeerenden Heer Burgemeester, den Wel Ed. Achtb. Heer Mr. willem aarnout van citters , vraagende of men die gelegenheid zoude afwijzen ? dewijl men 'er geen plaats toe hadde, en dus niet wist wat in zulk een geval te doen, daar men anders, zoo 'er plaats was, wel twintig of dertig menfchen konde aan V werk zetten.

Hier van kennis gegeeven zijnde aan de Edele Achtb. Regeeringe, werden den 2 Meij 1780. de vier Broeders Opzienders (w) in de kamer van Heeren Burgemeesteren geroepen, om over een ander huis te fpreeken, cn hun gelast, een Huis op de Heeregragt, bewoond geweest door Doctor Lucas de Wolf, dat te koop kwam, te zien, cn door Metzélaar en Timmerman te laaten opneemeir, en heflek maaken.

Vervolgens bragtcn de Broeders Opzienders, dit ter kennis van de Broederen Diakenen, welke deze zaak geheel aan hun over lieten, wcshalven de Opzienders, bij Request, op den 13 Meij, aan hun Ed. Achtb. een ander Huis verzochten, met overgave eener Teekeninge der platte grond van 't Huls op

de

(w) vier broeders opzienders. Welke waaren Lucas van Stevttiitict, Marcus zoon, Prsfes, Jas ét Groot, Nicotaas Hollirs, ej» Abraham Fokhrt