Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

153 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing. Algemeen Beheer .... ƒ 5 500 Weerdienst en luchtvaartmeteorologie ...... 24 000 Klimatologie...... 14 900 Oceanographie en Maritieme Meteorologie..... 3 400 Aardmagnetisme en Seismologie .......... 6 250 ---ƒ 54 050 Hiervan komt ten laste van derden: a. Rijksluchtvaartdienst (art. 143)........ƒ 2 500 b. Hoofdstuk XI der Rijksbegroting ........ 10 367 - 12 867 zodat wordt uitgetrokken ............. 41 183 154 Curatorium................... 800 155 Bijdrage in het Secretariaat der Internationale Meteorologische Organisatie............... 21 000 156 Aandeel van Nederland in de contributie aan de Union Geodésique et Geophysique............ 1 000 157 Bijdrage aan de Union Radio Scientifique Internationale 200 AFDELING V. WATERSTAAT......... 96 469 351 Onderafdeling I. ALGEMEEN BEHEER..... 3 335 055 158 Personeelsuitgaven ... 774 500 159 Bijdrage aan het Zuider/ccfonds in de personeelsuitgaven van personeel der Zuiderzeewerken, hetwelk werkzaamheden ten behoeve van de Rijkswaterstaat verricht . . 55 000 160 Algemene uitgaven............... 438 000 161 Representatiekosten............... 2 OOo 162 Personeel voor tijdelijke werkzaamheden en voor vervanging .................... . 357 500 163 Leerlingen van Middelbaar Technische Scholen .... 126 000 164 Dienstkleding van het Rijkswaterstaatspersoneel . . . 250 000 165 Aanschaffingen voor inrichting, uitbreiding en vernieuwing..................• • • 70 000 166 Concessies en vergunningen............ Memorie 167 Raden en commissies....... 12 500

Sluiten