is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1952, no. 101-200, 01-01-1952

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. John Arvid Johansson, geboren te Tegneby (Zweden) 22 Februari 1905, bootsman, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

3°. Karl Albert Strelow, geboren te Hamburg (Duitsland) 19 September 1904, monteur-bankwerker, wonende te Vreeswijk, provincie Utrecht.

Artikel 3

Met uitbreiding van het bepaalde bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 ( Staatsblad no. 268) op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 December 1951 {Stb. 593) wordt bij deze de hoedanigheid van Nederlander verleend aan:

1°. Dimphena De Backer, geboren te Schiedam (Zuidholland) 11 Augustus 1929, verkoopster, wonende te Schiedam, provincie Zuidholland;

2°. Jacobus De Backer, geboren te Schiedam (Zuidholland) 19 Juli 1923, kapper, wonende te Schiedam, provincie Zuidholland;

3°. Lena Maria De Backer, geboren te Schiedam (Zuidholland) 21 Juli 1924, kapster, wonende te Schiedam, provincie Zuidholland;

4°. Sigbert Samson, geboren te Darmstadt (Duitsland) 5 Maart 1926, student, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst e n dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven Sea Island Georgia, 11 April 1952.

JULIANA.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.

Uitgegeven de negen en twintigste April 1952.

De Minister van Justitie,

H. MULDERIJE.