is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 452-500, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1978

485

Wet van 18 september 1978, houdende goedkeuring van een aantal EG-overeenkomsten met Middellandse Zee Staten

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de navolgende Overeenkomsten en Protocollen ingevolge artikel 60, tweede lid, van de Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal behoeven alvorens in werking te kunnen treden.

- het op 4 maart 1976 te Brussel tot stand gekomen financieel Protocol betreffende de associatie tussen de Europese Economische Gemeenschap en Malta, met Slotakte;

- de op 25 april 1976 te Tunis tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Tunesië, met Bijlagen, Protocollen en Slotakte met gemeenschappelijke verklaringen en brieven;

- de op 25 april 1976 te Tunis tot stand gekomen Overeen komst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Republiek Tunesië, met Bijlage;

- de op 26 april 1976 te Algiers tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Democratische Volksrepubliek Algerije met Bijlagen, Protocollen en Slotakte met gemeenschappelijke verklaringen en brieven;

- de op 26 april 1976 te Algiers tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Democratische Volksrepubliek Algerije, met Bijlage;

- de op 27 april 1976 te Rabat tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko met Bijlagen, Protocollen en Slotakte met gemeenschappelijke verklaringen en brieven;

- de op 27 april 1976 te Rabat tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en het Koninkrijk Marokko, met Bijlage;

- de op 18 januari 1977 te Brussel tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische Republiek Egypte met Bijlagen, Protocollen en Slotakte met gemeenschappelijke verklaringen en brieven;

- de op 18 januari 1977 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Arabische Republiek Egypte, met Bijlage;