is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 501-549, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21 Palmera, Ramon, geboren te Coro (Venezuela) 8 september 1904, wonende op Curapao (Nederlandse Antillen); 22 Pineda, Carmen Maria, geboren te Churuguara (Venezuela) 9 januari 1920, echtgenote van Palmera, Ramon; 23 Petty, Jane Mathilda, geboren op Anguilla (Anguilla) 25 september 1919, wonende op Sint Maarten (Nederlandse Antillen); 24 Richardson, Winston, geboren op Sint Maarten (Frans gedeelte) 2 januari 1953, wonende op Sint Maarten (Nederlandse Antillen); 25 Rosado, Rui Jorge, geboren te Feirreira do Alentejo (Portugal) 25 november 1917, wonende op Curapao (Nederlandse Antillen); 26 Viana, Rui Gabriel Martins Xavier, geboren te Funchal (Madeira) 22 februari 1948, wonende te Curapao (Nederlandse Antillen); 27 Wade, David Nathaniel, geboren op St. Kitts (St. Kitts, Nevis) 2 januari 1911, wonende op Curapao (Nederlandse Antillen); 28 Watson, Lucretia Lalima, geboren op St. Kitts (St. Kitts, Nevis) 19 oktober 1907, echtgenote van Wade, David Nathaniel.

Artikel 2

Krachtens het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze het Nederlanderschap onthouden aan Jones, Rosamund, geboren op Antigua (Antigua) 20 juni 1960, wonende op Antigua (Antigua).

Artikel 3

Deze Rijkswet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 4 oktober 1978

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

Uitgegeven de negentiende oktober 1978

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1977/78,14 959 (R 1088) Hand. II 1977/78, blz. 3619-3620 Kamerstukken 11978/79,14 959 (R 1088) (5) Hand. 11978/79, blz. 11