is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 550-600, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restanten op hoofdstuk XVI van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1976

Artikel Omschrijving Bedrag 109 Subsidies en voorschotten aan organisaties en gemeenten in de investeringskosten van culturele centra met een streekkarakter 106 300 111 Experimenten permanente educatie 481 000 Onderafdeling II. Jeugdzaken 118 Subsidies en voorschotten in investeringen ten behoeve van accommodaties voor jeugd- en jongerenwerk 2 833 800 Onderafdeling V. Sportzaken 134 Subsidies en voorschotten in investeringskosten sportaccommodaties 13 987 600 Onderafdeling VI. Natuurbehoud en openluchtrecreatie 139 Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van de aankoop van natuurreservaten en van investeringen daarin, waarop — voor zoveel mogelijk — in mindering worden gebracht de ontvangsten ter zake van terugbetalingen, verkoop of anderszins, alsmede de kosten van de ontsluiting van de natuurreservaten van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 11 692 900 140 Bijdragen aan hoofdstuk XIV van de rijksbegroting voor de kosten van het Staatsbosbeheer ten behoeve van de natuurbescherming 814 000 143 Uitkeringen en schadevergoedingen in het belang van de natuurbescherming 1 023 800 147 Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van voorzieningen voor openluchtrecreatie ten algemenen nutte 67 107 700 150 Voorzieningen voor de openluchtrecreatie ten algemenen nutte in de woonomgeving 8 847 700 AFDELING IV. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Onderafdeling 1. Algemeen 170 Kosten van onderzoek 2 535 000 171 Subsidies ten behoeve van de bevordering van deskundigheid op het gebied van de maatschappelijke ontwikkeling 780 400 Onderafdeling II. Samenlevingsopbouw

Posten van hoofdstuk XVI van de rijksbegroting voor het dienstjaar 1977, waaraan de restanten worden toegevoegd

Artikel Omschrijving Bedrag Zie artikel 67 Zie artikel 191 Zie artikel 176 Onderafdeling II. Sportzaken 127 Subsidies en voorschotten in investeringskosten sportaccommodaties 13 987 600 Onderafdeling III. Natuurbehoud en openluchtrecreatie 132 Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van de aankoop van natuurreservaten en van investeringen daarin, waarop — voor zoveel mogelijk — in mindering worden gebracht de ontvangsten ter zake van terugbetalingen, verkoop of anderszins, alsmede de kosten van de ontsluiting van de natuurreservaten van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 11 692 900 133 Bijdragen aan hoofdstuk XIV van de rijksbegroting voor de kosten van het Staatsbosbeheer ten behoeve van de natuurbescherming 814 000 136 Uitkeringen en schadevergoedingen in het belang van de natuurbescherming 1 023 800 140 Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van voorzieningen voor openluchtrecreatie ten algemenen nutte 67 107 700 143 Voorzieningen voor de openluchtrecreatie ten algemenen nutte in de woonomgeving . 8 847 700 AFDELING IV. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Onderafdeling I. Algemeen 168 Subsidies ten behoeve van de bevordering van onderzoek en studie op het gebied van de maatschappelijke ontwikkeling 2 535 000 169 Subsidies ten behoeve van de bevordering van deskundigheid op het gebied van de maatschappelijke ontwikkeling 780 400 Onderafdeling II. SociaalCultureel werk Paragraaf 1. Jeugdzaken, Club- en buurthuiswerk