is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 651-700, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage III

behorende bij het Bezoldigingsreglement politie 1958, bevattende de salarisschalen van de bijzondere ambtenaren van rijkspolitie in guldens per maand met salarisanciënniteit in jaren (met ingang van 1 januari 1978)

Schaal 1 rijksrechercheur Sal. anc. 0 3129 1 3188 2 3247 3 3301 4 3356 5 3411 6 3466 7 3522 8 3578 9 3634 10 3689 11 3745 12 3801 13 3857 Schaal 2 inspecteur der rijksrecherche/vlieger van rijkspolitie Sal. anc. 0 2697 1 2800 2 2903 3 3007 4 3112 5 3217 6 3322 7 3427 8 3532 9 3637 10 3745 11 3840 12 3933 13 4026 14 4119 15 4212 Schaal 3 inspecteur der rijksrecherche 1e kl./vlieger van rijkspolitie 1e kl. Sal. anc. 0 3532 1 3637 2 3745 3 3840 4 3933 5 4026 6 4119 7 4212 8 4307 9 4402 10 4491 11 4580 12' 4677 13' 4799 14' 4921 1 De salarisanciënniteit van 12, 13 en 14 jaar is uitsluitend bereikbaar voor de vlieger van rijkspolitie 1e klasse.

Schaal 4 commissaris van rijkspolitie Sal. anc. 0 4285 1 4411 2 4544 3 4677 4 4799 5 4921 6 5076 7 5231 Schaal 5 waterschout Sal. anc. 0 4285 1 4411 2 4544 3 4677 4 4799 5 4921 6 5076 7' 5231 8 1 5385 1 De salarisanciënniteit van 7 en 8 jaar is uitsluitend bereikbaar voor de waterschout te Rotterdam. Schaal 6 commissaris van rijkspolitie 1e klasse Sal. anc. 0 5231 1 5385 2 5542 3 5720 4 5912 5 6084 6 6266