is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1978, no. 701-763, 01-01-1978

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K

Artikel 11 wordt gelezen:

«Artikel 11

1. Speelgoed mag geen stoffen bevatten in hoeveelheden die schadelijk voor de gezondheid zijn of kunnen zijn. 2. Speelgoed mag slechts vulsel bevatten dat voldoet aan de regelen gesteld in het Vulselbesluit (Warenwet). 3. In speelgoed mag geen gemakkelijk splinterbaar glas, glaswol en afval van metaal of andere scherpe of puntige voorwerpen aanwezig zijn.».

L

In artikel 12, tweede lid, wordt achter «onvermijdelijk is,» ingevoegd: «zoals het geval is bij o.a. naaimachientjes, pijlwerpspelen en schaartjes,».

M

Artikel 12, derde lid, wordt gelezen:

«3. Onderdelen van speelgoed moeten zodanig bevestigd zijn, dat deze bij het uitoefenen van een trekkracht van 100 N niet losraken.».

N

In artikel 12, vijfde lid, onder a wordt in plaats van «afgestemd» gelezen: «afgeschermd».

O

Artikel 12, zesde lid, wordt gelezen:

«6. Speelgoed mag slechts dan van aandrijvingsmechanismen, zoals o.a. bij kinderfietsjes en skelters het geval kan zijn, zijn voorzien, indien deze deugdelijk zijn afgeschermd.».

In artikel 14, eerste lid, wordt in plaats van «Projectielen» gelezen: «Pijlvormige projectielen» en in plaats van «4,5 daN» gelezen: «45 N».

Q

In artikel 14, vierde lid, wordt in plaats van «9 daN» gelezen: «90 N».

R

In artikel 15, onder b, wordt in plaats van «1,5 bar» gelezen: «0,15 MPa (1,5 bar)».

S

In artikel 17, eerste lid, onder b, wordt in plaats van «omhulsel», gelezen: «omhulsel als onderdeel van het speelgoed,».

T

Artikel 17, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

«a. In het onder a bepaalde wordt in plaats van de zinsnede «het voor het kind bereikbare uiteinde niet langer dan 30 cm is;» gelezen: «het (de) voor het kind bereikbare uiteinde(n) niet langer dan 30 cm is (zijn), met inachtneming van het onder b en c bepaalde;»;