is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 101-150, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80 Steunverlening Zeescheepvaart 21 5 000 000 waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk XIII 5 000 000 zodat wordt uitgetrokken 210 000 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 20 000 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zullen leiden 44 000 000 81' Bijdragen aan het buitenland 82* Sociale voorzieningen 83* Schadevergoedingen, voortvloeiende uit de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 1939, Stb. 637 84' Onderhoud en verbetering van werken ten behoeve van het reddingswezen, alsmede uitgaven betreffende de strandvonderij 85’ Gemeentelijke Stichting Amsterdams Nautisch en Weerkundig Instituut te Amsterdam en de Filiaalinrichting van het K.N.M.I. te Rotterdam 86' Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 375 000 46 000 Memorie 22 000 260 000 5 720 000 Onderafdeling II. Scheepvaartinspectie 4 892 000 87' Personeel 4 352 000 88' Materieel 530 000 89' Examens diploma als volmatroos en sloepgast 10 000 Onderafdeling III. Scheepsmetingsdienst 3122 000 90" Personeel 2 662 000 91* Materieel 460 000 Onderafdeling IV. Raad voor de Scheepvaart 495 000 92' Personeel 250 000 93* Materieel 245 000 Onderafdeling V. Commissie Binnenvaartrampenwet 100 000 94' Materieel 100 000 Onderafdeling VI. Waterschouten en overige ambtenaren van aanmonstering 1 069 000 95" Personeel 919 000 96" Materieel 70 000 97' Overige ambtenaren van aanmonstering 80 000 AFDELING V. BURGERLUCHTVAART 211 645 000 Onderafdeling I. Algemeen beheer 16 663 000 98' Personeel 5 242 000 99* Materieel 475 000 Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 100 000

100' Representatie 101' Luchtvaartrampenwet 102' Onderhoud van een vliegtuig ten behoeve van de Regering en van de leden van het Koninklijk Huis Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 000 000 103 Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 1 145 000 waarvan wordt doorberekend aan hoofdstuk X 585 000 zodat wordt uitgetrokken 104' Bijdragen aan het buitenland 105' Bijdragen en vergoedingen 106 Ontwikkeling van een luchtverkeersleidingssa tel liet Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 13 500 000 107' Garantie van rente en aflossing van een lening van f 50 mln ten behoeve van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. 108' Garantie van rente en aflossing van een lening van f 400 mln ten behoeve van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. 109' Garantie voor 40% van rente en aflossing van een lening van f 800 000 ten behoeve van N.V. Luchthaven Zuid-Limburg 110" Garantie van rente en aflossing van een lening van f 380 mln ten behoeve van de N.V. Luchthaven Schiphol 111' Garantie van rente en aflossing van een aan te gane lening van maximum f 120 000 ten behoeve van de N.V. Luchthaventerrein Texel Onderafdeling II. Luchtvaartterreinen 112' Personeel 113' Materieel Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 100 000 114' Onderzoek en inspectie van luchtvaartterreinen 115 Binnenlandse luchtvaartterreinen Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 7 000 000 116 Deelneming van het Rijk in het aandelenkapitaal van luchtvaartterreinen Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 1 200 000 117 Ontwikkeling luchthavens Aangewezen voor toepassing van artikel 12 van de Comptabiliteitswet 1976 tot een maximum van 2 500 000 In 1979 aan te gane verplichtingen, die in latere jaren tot betaling zuilen leiden 2 220 000 118' Wijziging Luchtvaartwet 44 000 34 000 3 390 000 560 000 2 075 000 870 000 3 973 000 Memorie Memorie Memorie Memorie Memorie 13 410 000 2 510 000 400 000 400 000 6 700 000 2 950 000 Memorie 450 000