is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 451-500, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. die op genoemd tijdstip werkzaam zijn in een dienstverhouding, waarin zij op de dag voor dat tijdstip nog drempeltijd vervullen, als bedoeld in artikel B 9 van de Algemene burgerlijke pensioenwet, zoals dat artikel luidde voor de wijziging bij de wet van 11 april 1979 (Stb. 304), verkrijgen op dat tijdstip in die dienstverhouding het ambtenaarschap in de zin van de Algemene burgerlijke pensioenwet.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1980.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de Raad van toezicht en de directie van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

Porto Ercole, 1 augustus 1979

Juliana

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., M. Gardeniers-Berendsen

Uitgegeven de dertigste augustus 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 28 juli 1973, Stb. 406.