is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 551-600, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

580

Besluit van 23 oktober 1979, houdende een verhoging van de daglonen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering per 1 oktober 1979

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 13 september 1979, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. W.V./V.V., nr. 54.495;

Gelet op artikel 15, vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

De Raad van State gehoord (advies van 19 september 1979, No. 10c); Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 16 oktober 1979, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. W.V./V.V., nr. 54.990;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De daglonen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 1 worden verhoogd met 1 %.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst en werkt terug tot 1 oktober 1979.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 23 oktober 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, L. de Graaf

Uitgegeven de achtste november 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

1 Laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 11 april 1979, Stb. 304.