is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 551-600, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Jaargang 1979

581

Besluit van 23 oktober 1979, houdende een verhoging van de grondslagen ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet per 1 oktober 1979

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 13 september 1979, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. W.V./V.V., nr. 54.495;

Gelet op de artikelen 11, vijfde lid en 97, tweede lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet;

De Raad van State gehoord (advies van 19 september 1979, nr. 10b);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 16 oktober 1979, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. W.V./V.V., nr. 54.990;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De grondslagen voor de vaststelling van de uitkeringen ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 1 worden als volgt verhoogd:

a. de in artikel 10, tweede lid, genoemde grondslag wordt verhoogd tot f94,52. b. de in artikel 10, derde lid, eerste volzin, genoemde grondslag wordt verhoogd tot f 66,51. c. de in artikel 10, derde lid, tweede volzin, onder a, genoemde grondslagen worden verhoogd tot respectievelijk f 19,95, f 17,96, f 15,96 en f 13,97. d. de in artikel 10, derde lid, tweede volzin, onder b, genoemde grondslagen worden verhoogd tot respectievelijk f 39,91, f35,92, f31,93 en f27,94. e. de in artikel 10, derde lid, tweede volzin, onderscheidenlijk onder c, d en e genoemde grondslagen worden verhoogd tot onderscheidenlijk f46,56, f53,21 en f59,86.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst, en werkt terug tot 1 oktober 1979.