is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1979, no. 601-651, 01-01-1979

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19 Samardzic, Blazo, geboren te Knezlaz (Joegoslavië) 8 februari 1950, wonende te Amsterdam (Noord-Holland), met bepaling dat de spelling van verzoekers geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Samardzic» en die van zijn voornaam als «Blazo»; 20 Lukié, Vera, geboren te Donja Gorevnica (Joegoslavië) 12 september 1949, echtgenote van Samardzic, BlaJo, met bepaling dat de spelling van verzoeksters geslachtsnaam wordt vastgesteld als «Lukic»; 21 Schuchter, Gerhard Karl, geboren te Landeck (Oostenrijk) 4 maart 1945, wonende te Zaandam, gemeente Zaanstad (Noord-Holland); 22 Stehr, Peter Karl Heinz, geboren te Haselünne (Bondsrepubliek Duitsland) 28 augustus 1950, wonende te Emmen (Drenthe); 23 To, Chan Kuen, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 21 februari 1950, wonende te Gouda (Zuid-Holland); 24 lp, Lai Ha, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkrijk) 24 september 1954, echtgenote van To, Chan Kuen; 25 Tokarski, Zenon, geboren te Brunssum (Limburg) 3 april 1938, wonende te Brunssum (Limburg); 26 Toman, Josef, geboren te Trebic (Tsjechoslowakije) 9 september 1921, wonende te Amsterdam (Noord-Holland).

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 oktober 1979

Juliana

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars

Uitgegeven de vijftiende november 1979

De Minister van Justitie, J. de Ruiter

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: Kamerstukken II 1979/80,15 810; Hand. I11979/80, blz. 419-420; Kamerstukken 11979/80,15810(15); Hand. 11979/80, tweede vergadering van 23 oktober 1979.