Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mededeelingen over visscherij. Maandblad, met gebruikmaking van officieele bescheiden uitgegeven door H. C. Redeke. 12e jaarg. 1905. Helder, Naaml. vennootsch. vrhn. C. de Boer Jr. gr. 8o. per jrg. ƒ3.60; afz. nrs. ƒ 0.30 --betreffende het zeewezen. Uitgeg. door de zorg van het departement van marine. Dl. XXXI. Afl. 5—8. ’s-Gravenh., Gebr. van Gleef. (11; 15 m. 1 pit.; 24: 8). gr. 8o. 0.70 --van wege het Ned. Zendeling-genootschap. 1905. 49e dl. Rott., M. Wijt <& Zn. kl. 8o. p. jaarg. van 4 stukken 2.40

Meegeren (H. J. van), Algemeene geschiedenis. Deel II en III. Deventer, JE. E. Kluwer. gr. 8o. elk dl. 1.25

II. Nieuwe geschiedenis tot 1815 (8 en 184). — III. Nieuwe geschiedenis na 1815 (8 en 168).

Meer (L. van der), Zie Genoegen (Ons).

Meer (Pieter van der), Levens van leed. Studies en schetsen (1902 — 1905). Rott., W. L. & J. Brusse. (8 en 286). gr. 8o. ƒ2.50; geb. 3.25 Zie Leven (Het). — Novellen (Hollandsche).

Meer —v. d. Borch van Itouwenoort (L. J. van der), Zie Schrill. Meerburg (A. H. Gezelle), Zie Gezelle Meerburg.

Meerendonk (F. van), Zie Weekblad (Geïllustr.) v. fotografie. Meerkerk (J. B.), Aan de grenzen. Oorspronkelijke roman. Almelo, W. Hilarius Wzn. (279). post 8o. ƒ2.90; geb. 3.25

Zie Potgieter.

Meerssen (J. H. van), Zuid-Limburg, Aken en Luik. Een gids voor toeristen. Medemblik, K. H. Idema. (91, m. 1 plattegr., 3 krtn. en 6 pltn.). kl. 8o. 0.60

Meertens (G. H.), Zie Abramsen.

Meerwaldt (W.) en «T. G. Nijk, In woord en beeld. Leesboek voor de lagere school. 7e stukje, 8e herz. en verb. druk. Amst., A. Akkeringa. (116, m. afb.). post 8o. 0.35

Mees (George), Het verstoorde rendez-vous, of de twee wellustige oude snaken. Pikante komische levensschets. Amst., C. Daniels. (85). post 8o. 0.60

Mees (M.), Zie Economist.

Mees (L. A. Alting), Zie Alting Mees.

Meester (J. de), Geertje. 2 dln. Bussum, C. A. J. van Dishoeck. (6 en 276; 4 en 330). post 8o. ƒ 5.90; geb. 6.90

Zie Gids (De Nieuwe).

Meesterwerken (Geïllustreerde). Ie serie. No. 1—6. Amst., J. C. Dalmeijer. gr. 8o. per serie (12 nrs.) ƒ 4.80; per nummer 0.40 No. 1. Ant. Fred. Prévost, Manon Lescaut. Met 35 illustraties van Maurice Leloir. (86). — No. 2. Bernardin de St. Pierre, Paul en Virginie. Met 34 illustraties van Maurice Leloir. (76). — No. 3—5. Giovanni Boccaccio, Dekameron. Honderd vertellingen. In het Nederl. overgezet onder toezicht van L. A. J. Burgersdijk Jr. 3 dln. met 9 pltn. — No. 6. Pierre Louys, Aphrodite. Met circa 60 illustraties. --der schilderkunst tot het jaar 1800. Photogravures naar de mooiste werken in openbare en particuliere verzamelingen. Met een inleiding en beschrijvenden tekst door Martin Conway. Voor Nederland bewerkt, le serie door C. Hofstede de Groot. Afl. 19—24; 2e serie, onder toezicht van A. Bredius, Afl. 1—6. Amst., Uitgevers-Maatschappij „Elsevier”. (pltn. 57—90, m. beschrijvenden tekst), fol. p. afl. ƒ2.—; le serie compl., geb. in heel buckram, kop verguld ƒ 62.50; geb. in echt Levantijnsch marokijn, kop verguld 75.—

Sluiten