is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, jrg 56, 1887, 1887

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Pakschuit van W. F. A. Zack vertrekt dagelijks des namiddags te 3 uur van Delft naar Rotterdam. Adres L. van Baalde, Koornmarkt 80. Des Maandags en Donderdags een beurtschip op Rotterdam, met overlading in allo binnen- en buitenlandsche stoombooten en zeilschepen. Schipper I. ’t Mannetje, adres Kethelstraat. Van Delft naar Den Haag. De Pakschuit des Maandags en Vrijdags, ’s morgens te 6 uur van de Lepelbrug, en des Woensdags ’s morgens te 9 uur van de Vischbanken en te 10 uur van de Lepelbrug. De Pakschuit van Schipper H. van Vliet vertrekt dagelijks des namiddags le 1 uur van de Vischbanken. Adres J. M. Eterman , Hypolitusbuurt 2. Van Den Haag naar Delft. Pe Pakschuit: Maandag, Dinsdag, Woensdag en Vrijdag te 4 uur. Van Delft naar Leiden en terug. Des voormiddags te half 9 uur van Delft en des namiddags te half 3 uur van Leiden. Zondags geen dienst. De Pakschuit van Delft op Leiden vertrekt Dinsdag en Vrijdag voormiddag, half 11 uur, van de Koornmarkt, 13 uur van de Haagpoort. Van Leiden op Delft Woensdag en Zaterdag voormiddag, half I uur van de Aalmarkt.

143