is toegevoegd aan je favorieten.

Jaarboekje voor de stad Delft, 1851, 1851

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geneeskundigen , J, Soutendam, Med. Doctor. H. J. van Blommestein, Chirurgijn. L. van ’tSant, Apotheker. Busknecht , J. J. van Ravesteyn. Kaarters of Schrobbelaars Bussche. Beschermheer, R. J C. Metelerkamp, # 0 Hoofdmannen, J. C. Zeelenberg , J- Houtzager, L. Wezereyn, A. M. Willige, W. Hails , 1 S- t’ Hoen- Geneeskundigen, M. A. Roodenberg, Med. Doctor. 1 S. Gutteling, Chirurgijn. L. van ’t Sant, Apotheker. Busknecht, W. Stolk. St. Michiels of Bezemmakers Bussche. Hoofdmannen, J. H. Verhuist, 1 A. de Haak , j j vis, 1 W. van Rest, Plaatsvervangers , A. J. de Vries, 1 W. Keiler. Geneeskundigen, J. Soutendam, Med Doctor. M. S. Gutteling, Chirurgijn. L. van ’t Sant, Apotheker. Busknecht, C. van Noorde.

80